O nas

Eljon to firma rodzinna, istniejąca już blisko 25 lat w branży spożywczej. Idąc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku postanowiliśmy rozpocząć produkcję drewna kominkowego i opałowego.
Drewno pochodzi z Lasów Państwowych, jest pierwszej klasy, niezanieczyszczone np. gałęziami.

Oferujemy pełen asortyment drewna liściastego akację, grab, dąb, buk, brzozę, olchę oraz drewno iglaste sosnę. Drewno układamy na paletach po 1 mp (metr przestrzenny). W takich jednostkach drewno dostarczane jest do klienta, samochodami z rampą rozładunkową.

Samochody są ekologiczne napędzane sprężonym gazem ziemnym, przyjaznym dla środowiska naturalnego. Jesteśmy rzetelni, profesjonalni.

U nas klient jest zawsze na pierwszym miejscu!

Zobacz również:

Wiedza

GATUNKI DREWNA KOMINKOWEGO

Rasowy "palacz" kominkowy traktuje swoją drewutnie tak, jak winiarz piwniczkę. Mierzy jej zasobność nie tylko wielkością zawartości, ale także zróznicowaniem. Liczy się to, by mieć drewno na wszelkie okazje, również na te wyjątkowe. Naturalnie do rocznika nie przywiązujemy takiej wagi jak winiarze, pod jednym wszakże warunkiem, że jest to rocznik dwu lub trzyletni. Poszczególne gatunki drewna kominkowego, prawidłowo przygotowane, w pełni ujawnia nam swoje walory w trakcie spalania. Zachęcam do poznawania tych prawdziwych "smaczków" specyficznych dla danego gatunku drewna. Obserwacja i ocena drewna pod kątem takich cech jak łatwość zapalania, długotrwałość spalania, trzaski i iskrzenie, wysokość, kolor i dynamika płomieni, intensywność żarzenia, skłonność do dymienia, wreszcie aromat dymu i sam zapach drewna, pozwoli każdemu znacznie trafniej dobierać gatunki stosownie do pory, okoliczności i rodzaju posiadanych urządzeń grzewczych...

Gęstość drewna

Każdy się zapewne przekonał, ze twarde gatunki drewna palą się znacznie dłuzej od innych i dają więcej ciepła. Co o tym decyduje? Czy to wpływ róznorodności składników jakie tworzą się w różnych gatunkach drewna np. żywic? Otóz nie, wpływ dodatkowych składników jest nieznaczny. O praktycznej wartości opałowej drewna kominkowego decyduje przede wszystkim budowa samego drewna, jego zagęszczenie. Gdybyśmy wazyli polana o tej samej wilgotności przed ich włożeniem do kominka, to przekonalibysmy sie, że czas ich spalania jest wprost proporcjonalny do ich wagi. Z pewnym uposzczeniem można powiedzieć, że to pochodna gęstości budowy danego gatunku, gęstości czyli stosunku masy do objętości, wyznacza czas jego spalania. Mówiąc potocznie "im więcej drewna w drewnie" tym dłużej sie ono pali. Zawartość dodatkowych składników w niektórych rodzajach drewna, takich jak żywice, moze jedynie nieznacznie podnieść ich wartość cieplną. Jednak to, co dla przeciętnych użytkowników kominków i pieców jest namacalne, to, co decyduje o tym, że jedne gatunki drewna przedkładane są przez nich nad inne, to jest zazwyczaj gęstość drewna. Porównanie gęstości drewna kominkowego to dla każdego kominkarza niezwykle interesująca sprawa, w końcu mamy w lasach sporo różnych gatunków, które możemy spalać. Dyskusje o wyższości jednego gatunku nad innymi toczą się w nieskonczoność. Jedna z przyczyn nieroztrzygnięcia tego sporu i dużej rozpiętości wyników są trudności z powtarzalnym ustaleniem jednostki objętosci drewna i jego wilgotności.

Kubik, metr przestrzenny nasypowy, metr przestrzenny drewna ułożonego

Najbardziej precyzyjnie można porównanać gęstość poszczególnych gatunków drewna posługując się pojęciem metra sześciennego, tzw. kubika, w skrócie m3. To jest metr obliczeniowy wyliczony na podstawie sumy objętości poszczególnych kawałków drewna. Możemy obmierzyc kłody drewna przed ich rozłupaniem i ustalić ich łączną objętość. Jednak posługiwanie sie taką jednostką w przypadku drewna kominkowego jest szalenie trudne, to wręcz nieporozumienie, bardzo utrudniajace praktyczną ocenę handlową wartości drewna. W jaki bowiem sposób wymierzyć i zsumować objetość wszystkich szczap drewna? To całkowita utopia, musielibyśmy mierzyć wyporność drewna. Kłody czy wałki to najczęściej drewno całkowicie świeże, bądź bardzo wilgotne, żeby je wysuszyć trzeba je rozłupać i tu zaczynają się schody. W przypadku drewna kominkowego dużo łatwiej już jest operować pojęciem metra przestrzennego nasypowego , skrótowo 1 mpn. Metr nasypowy to po prostu ilość drewna kominkowego jaką zdołamy wsypać do 1 metrowej skrzyni. W praktyce nie jest to zbyt pewny wskaźnik ze względu na zmienność pustych przestrzenii między polanami, zależnych od ich nasypowego ułożenia się. Sprzedawanie drewna luzem, czyli właśnie w metrach nasypowych, to jeden z najczęstszych numerów na jakie dają się nabrać indywidualni odbiorcy. Gubią się wszyscy w niuansach przeliczeniowych i nie są w stanie ustalic tego, za co tak naprawdę płacą. Na przykład nie zapłacą 240 zł za metrową skrzynkę drewna suchego, twierdząc, że to za drogo, po czym kupują drewno swieże luzem płacąc po 200 zł za metr nasypowy i są na początku zadowoleni. Paranoja. Najbardziej praktycznym wskaźnikiem objętosci, nawiązujacym do naturalnego sposobu pakowania drewna kominkowego jest ilość drewna równomiernie pociętego, połupanego i ułożonego w metrowej skrzyni. Skrótowo oznacze te jednostke jako mpu, czyli metr przestrzenny drewna ułożonego. Przyjmuje się tu standardową długość drewna w przedziale 32-33cm i średnice szczap 8-15cm. W końcu to najczęściej w skrzyniach kupujemy drewno i ładując je na tira chcemy wiedzieć czy załadujemy 48 skrzyń suchego buka, czy tylko 46; czy jesteśmy w stanie załadować 64 skrzynie metrowe olchy czy tylko 58? Wydaje się, że z wielu czysto praktycznych względów warto przyjąć dla porównania gęstości drewna kominkowego za jednostkę właśnie masę drewna jaką jesteśmy w stanie ułożyć w metrowej skrzyni, czyli kg/mpu

Można, w pewnym przybliżeniu, ująć przeliczeniowe zależności między ilością drewna w tych trzech miarach objętości drewna kominkowego: metrem sześciennym, metrem przestrzennym drewna ułożonego i metrem przestrzenym nasypowym. Może to się nam przydać w planowaniu zakupu, porównaniu cen drewna. 1m3 =1,43 mpu = 2,1 mpn 1mpn = 0,68 mpu = 0,48 m3 1mpu = 0,7 m3 = 1,47 mpn 
Zachęcam do korzystania z tych przybliżonych przeliczników. Mogą być bardzo przydatne. Wrócmy na chwilę do podanego wyżej przykładu. Skrzynia 1 mpu za 240 zł wydaje sie droga, a luz za 200 zł tani. Ten prosty przelicznik pokazuje, jak błędne jest to przeświadczenie. Łatwo można się o tym przekonać, wysypując ze skrzyni drewno, będziemy mieli az 1,47 mpn. To znaczy, że przy cenie skrzyni 240 zł. 1 mpn kosztuje faktycznie jedynie 163,2 zł. Z kolei kupując 1 mpn świeżego drewna, powinniśmy jeszcze dodać do ceny 10 %, ponieważ drewno w trakcie suszenia o tyle sie skurczy i zamiast 1 mpn zostanie nam jedynie 0,9 mpn. Ostatecznie zamiast zapłacić za mpn 163,2 zł, za suche drewno w skrzynce, kupując drewno luzem zapłaciliśmy faktycznie 220 zł i do tego za drewno w którym jest całe mnóstwo wody.

Wilgotność drewna świeżego a wilgotność drewna suchego

Jest jeszcze jedna przeszkoda porównywania gęstosci drewna, jest nią wspomniana róznorodność wilgotności. Poszczególne gatunki drewna w stanie świeżym róznią się znacznie poziomem wilgotności. Są gatunki zawierające kilkakrotnie większą ilość wody od innych. To nie jest tak, ze każde świeżo ścięte drzewo, niezależnie od gatunku, będzie miało wilgotność charakterystyczną dla danej pory roku np. zima 55% a latem 75% wilgotności, a z takimi poglądami można się spotkać. Niektóre gatunki będą miały wilgotność około 40%, np jesion, inne az 180%, np wierzba. To ważne stwierdzenie, nie warto póznym latem kupować gatunków, które mają sporo wody w sobie, ponieważ takie drewno nie zdąży do zimy przeschnąc.

Naturalnie nawet w ramach danego gatunku bedą wystepowały róznice. W poszczególnych regionach kraju średnia wilgotność danego gatunku może być inna. To zależy od wielu czynników choćby takich jak wilgotność gleby na której rośnie drzewo, rodzaj siedliska. Nawet w rożnych fragmentach danego drzewa stwierdzimy rózną wilgotność np. gałęzie będa bardziej wilgotne od pnia. Do tego dochodzi zróżnicowanie wilgotności w ciągu roku związane z dynamiką podciągania soków w drzewie. Warto także pamiętac o tym, że przy niewłaściwym składowaniu, każde drewno, niezależnie od gatunku, może wchłonąć znaczną ilość wody. Pomimo wielu czynników róznicujących charakterystykę gatunkową wilgotności drewna świeżego, możemy przyjąć pewne wartości średnie typowe dla danego gatunku. Jeśli jednak chcemy porównywać gęstość drewna kominkowego róznych gatunków, to musimy je wysuszyć i tak by ich wilgotność sprowadzić do tego samego poziomu. Najlepiej przyjąć tu wartość graniczną dla drewna kominkowego uznawanego za suche. Drewno kominkowe suche zgodnie z np. z niemiecką normą to drewno którego wilgotność nie przekracza 25%. Sprawdzenie wilgotności dokonywane jest wilgotnościomierzem w środku szczapy, po jej przełupaniu. Średnia pomiarów mierzonych 4 cm od górnej i dolnej krawędzi oraz w środku szczpy nie może być większa od 25%. Jednocześnie w niemieckiej normie podaje sie alternatywne kryterium pomiaru oparte na wadze, za suche jest też uznawane drewno kominkowe, którego masa wody odparowana do całkowicie suchego stanu drewna nie bedzie wyższa niż 20%. To drugie kryterium przydaje się w wtedy, gdy jest duże zróżnicowanie we wskazaniach wilgotnościomierza, przekraczające w środku szczapy poziom 25% ale za to na zewnątrz zdecydowanie niższe. Wówczas kryterium wagowe jest rozstrzygąjace.

Porównanie gęstości różnych gatunków drewna kominkowego suchego, świeżego, masy wody do odparowania w trakcie suszenia i ich wartości opałowej.

Poniżej proponuję zestawienie gestości kilkunastu gatunków drewna, najcześciej wykorzystywanych do palenia w naszej szerokości geograficznej. Porównanie to, ze wzgledów praktycznych, dotyczy gęstości drewna kominkowego ułożonego w skrzyni o objetosci 1 metra. Dla uzmysłowienia różnicy między drewnem suchym i świeżym podano zarówno gęstość drewna suchego o wilgotności 25%, jak i gęstość drewna świeżego. Przy czym gęstość drewna świeżego jest tu podawana na podstawie średniej statystycznej charakterystycznej dla danego gatunku drewna. Dodatkowo wyliczono ilość wody jaka trzeba odparować z danego gatunku, by uzyskac drewno suche o wilgotności poniżej 25%. W obliczeniach przyjęto poprawkę zakładającą 10% skurcz drewna w trakcie schnięcia. To znaczy, że aby uzyskać 1 mpu drewna suchego musimy przygotować 1,1 mpu drewna świeżego. W tabeli przyjęto wartości średnie. Jak wspomnaiłem w ramach każdego gatunku występuje pewien przedział zróżnicowania i dlatego te wartości należy przyjąć jako przybliżone.

Zobacz również:

Usługi dodatkowe

Układanie drewna 10,00 zł/mp
Cięcie drewna piłą motorową u klienta 20,00 zł/mp
Cięcie drewna u klienta 35,00 zł zbiorniczek paliwa
Paleta jednorazowa 10,00 zł 

mp = metr przestrzenny

Transport:

do 15 km w cenie drewna przy zakupie min. 3 mp
Przy zamówieniu 1-2 mp transport płatny dodatkowo
do 30 km w cenie drewna
strefa 1 (do 50 km) 30,00 zł 
strefa 2 (70 km) 50,00 zł
strefa 3 > 100 km 70,00 zł +1,00 zł/km

Zobacz również:

Cena drewna

DĄB 189 zł mp
BRZOZA 169 zł mp
JESION 210 zł mp
OLCHA 190 zł mp
SOSNA 150 zł mp
BUK 220 zł mp
GRAB 220 zł mp
JAWOR 210 zł mp

mp = metr przestrzenny

Oferujemy również drewno łupane w standardowej długości 350 mm. Na życzenie klienta możemy dociąć drewno o długości 250 mm i 400 mm.

Zobacz również:

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form